Regulamin

Regulamin

 1. Pizzeria-sklep internetowy Pizzavegas.pl jest własnością firmy DRAGON-Maria Tomala
  Żwirki i Wigury 8 38-400 Krosno Polska
  NIP: 685-001-51-55
  znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.pizzavegas.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny towarów znajdujących się na naszej stronie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 3. Złożenie zamówienia w sklepie pizzavegas.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 4. Usługodawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Jednocześnie przetwarzane informacje w zakresie realizacji zamówień jest zgodna z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.

 3. W przypadku braku możliwości kontaktu z klientem lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, DRAGON-Maria Tomala zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 4. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 6. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę, chyba że z formularza zamówień wynika inaczej.

 7. Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto wskazane przez operatora płatności dotpay.pl oraz podać tytułem zapłaty numer w postaci xxx, gdzie xxx jest to numerem identyfikacyjny płatności za pomocą którego potwierdzane jest zamówienie w naszym sklepie przez Dotpay.pl

 8. Bardzo ważne aby dokonać płatności po przekierowaniu na stronę wybranego  banku. Jest to warunkiem prawidłowego potwierdzenia zamówienia i jego realizacja.

 9. Numer zamówienia przychodzi wraz z potwierdzeniem zamówienia na adres e-mail składającego zamówienie.

 10. Jeżeli zamówienie nie jest widoczne na stronie po przekierowaniu linkiem wysłanym na e-maila i nie doszło potwierdzenie na wskazanego e-maila skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem tel +48781987767

 11. Przy wyborze płatności dotpay.pl po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia o dokonanej wpłacie przez państwa, zamówienie zostanie zrealizowane. Potwierdzenie otrzymujemy natychmiast po wykonanej przez państwa transakcji.

 12. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe zamówienie w terminie późniejszym - oczywiście za zgodą państwa.

 13. Promocje w naszej ofercie handlowej nie lacza sie.

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia.

 2. W przypadku braku towaru jeżeli nastąpiła już zapłata pieniądze będą zwracane przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na podany przez zamawiającego rachunek odejmując koszt opłaty za przelew / przekaz pocztowy.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane po zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 781 987 767 w tym samym dniu tzn. w dniu zawarcia umowy (złożenia zamówienia).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podane ceny mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów. Pizzavegas.pl wyłącza wszelkie prawa gwarancyjne w stosunku do tych informacji i nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych na tej witrynie informacji każdego rodzaju. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy dla miejsca działalności Pizzavegas.pl z siedzibą w Krośnie. Pizzavegas.pl dokłada wszelkiej staranności, by treść stron na należących do niej serwerach internetowych jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.

 

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane przez

DRAGON – Maria Tomala z siedzibą w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 8.


KLAUZULA INFORMACYJNA


 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie DRAGON – Maria Tomala z siedzibą  w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 8 , adres e-mail:  vegas@pizzavegas.pl.
 1. Kontakt: tel. +48 781 987 767
 2. DRAGON – Maria Tomala, który jest właścicielem PIZZA VEGAS PUB z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 37 w Krośnie będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu:
  • przyjmowania zamówień poprzez sklep internetowy jak również telefonicznie, zgodnie z ofertą handlową zamieszczoną na stronie www.pizzavegas.pl
  • realizacja złożonych zamówień,
  • innych niezbędnych czynności w/w obszarze.
 3. W celach marketingowych / handlowych będą przetwarzane następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • poczta e-mail,
  • nr. telefonu.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. DRAGON – Maria Tomala będzie przechowywać Państwa dane do czasu wycofania  zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże przez okres nie krótszy niż okres realizacji zawartej
  z nami umowy lub przez okres nie krótszy niż wskazany w odrębnych obowiązujących nas przepisach prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez DRAGON – Maria Tomala z siedzibą w Krośnie przy ul. Żwirki
  i Wigury8, Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 7 RODO .
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DRAGON – Maria Tomala z siedzibą w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury8 Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

DotPay Karty

 

dotpay